Skip to main content

Sezona polhanja na Notranjskem

Sezona polhanja na Notranjskem

Na Notranjskem, kjer je polharija še vedno priljubljena, se lov na polhe odvija med 1. oktobrom in 30. novembrom. Za polhanje je potrebna polharska dovolilnica, ki jo lahko izda le gozdni upravljavec. Kazni za tistega, ki polhe lovi brez nje, so od 420 do 1200 evrov. Polh je ponekod v Evropi zavarovana vrsta, drugod je škodljivec, nekje pa lovna divjad. Pri nas za zdaj ni ogrožena vrsta. Najbolj ga ogroža izsekavanje bukovih gozdov, saj v gozdovih brez sklenjenih krošenj ne more preživeti. Čeprav velja, da je lov na polhe le slovenska posebnost, ga poznajo tudi na severu Španije, v Franciji, Italiji, Ukrajini in na Hrvaškem. Res pa je, da polhanje izvajajo le v Sloveniji in na Hrvaškem, kjer je to vsakoletna jesenska tradicija. Kot kulinarično specialiteto so polhe cenili že Rimljani v antiki, naši predniki pa so jih lovili predvsem za preživetje – za meso, tople kožuščke in zdravilno mast. Domačini so polhe solili in jih tako shranjene jedli tudi pozimi. Nekatere domačije so si za zimo pripravile tudi več sto polhov. Njihova mast od nekdaj velja za domače zdravilo za vse vrste ran, tople polhovke pa so vso zimo grele marsikatero glavo. Polhovka je bila prepoznaven znak slovenskih študentov na Dunaju. Med drugo svetovno vojno pa so jih nemški okupatorji celo prepovedali, ker so menili, da z njo izkazujejo slovenstvo. Pred nekaj stoletij pa so ljudje celo verjeli, da polhe pase sam hudič, o čemer je pisal tudi Janez Vajkard Valvasor. Leto prvega pričevanja o polhanju na slovenskih tleh je bilo 1240, o lovu na polhe pa je v Slavi Vojvodine Kranjske izčrpno pisal že Valvasor v 17. stoletju.

Preberi več

Deli objavo